wtorek, 10 grudnia 2013

Jubileusz 50-lecia "mszańskiej jedynki" - Apel Dyrekcji Szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Sienkiewicza 2 w czerwcu 2014r. będzie obchodził 50-lecie swojego istnienia.  Przygotowując się do "złotego jubileuszu" chcemy uzupełnić zarówno historię naszej szkoły, jak i dotrzeć do informacji związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa na szczeblu podstawowym przed 1964 rokiem.  Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Absolwentów i Pracowników o pomoc w odtworzeniu historii naszej Szkoły.  Szczególnie interesuje nas okres międzywojenny, lata II Wojny Światowej i czasy późniejsze, kiedy uczono się w budynku przy ul.Kolbego 13.   Poszukujemy głównie zdjęć, świadectw, wspomnień, wycinków z gazet i wszelkich innych pamiątek, które uświetniłyby szkolną ekspozycję.  Dokumenty zostaną na miejscu skserowane, zeskanowane i zwrócone.  Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły:
Sekretariat Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej, ul.Sienkiewicza 2,
e-mail: sekretariatsp1@op.pl, tel. 183310101

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Byle jak, byle taniej! ... nauczyciele protestują!

Nauczyciele protestują przeciwko polityce rządu, który przygotowuje zmiany oszczędnościowe w najważniejszych edukacyjnych ustawach mogące wpłynąć negatywnie m.in. na jakość kształcenia naszych dzieci.  Wg proponowanych zmian zostanie zmniejszona subwencja oświatowa a na samorządy zostaną scedowane większe uprawnienia decyzyjne - m.in. uzyskają one możliwość przekazania placówki oświatowej dowolnemu podmiotowi bez względu na liczbę uczniów, a zajęcia z dziećmi będą mogły prowadzić niewykwalifikowane osoby bez przygotowania pedagogicznego.  Wygląda więc na to, że po niedokończonej i wzbudzającej wiele kontrowersji reformie wprowadzającej 6-latki do szkół jesteśmy świadkami kolejnej fali deprecjacji jakości edukacji w placówkach kształcenia ustawicznego.


piątek, 29 listopada 2013

Wyniki ankiety na temat wpłat na Komitet Rodzicielski

Ok. 3 tygodnie temu Rada Rodziców zwróciła się do wychowawców klas z prośbą o zebranie informacji od rodziców i wypełnienie ankiety na temat wpłat bieżących i oczekiwanych na Komitet Rodzicielski.   Liczyliśmy, że uda nam się skompletować te informacje do zebrania Rady Rodziców w dniu 15.11.2013r. - niestety wtedy nie udało się.  Dopiero w tym tygodniu spłynęły do nas ostatnie ankiety.  Wyniki przedstawiam w załączonej tabeli.
Z analizy podsumowania wyników ankiety wynika, że liczba wpłat wzrosła w stosunku do lat poprzednich - z informacji podanych przez rodziców wynika, że powinno pojawić się aktualnie ok.154 wpłat (=203-49).  Jednak rzeczywista liczba wpłat stwierdzona na podstawie wystawionych potwierdzeń jest troszkę mniejsza - aktualnie wynosi 142. 
Optymizmem napawa deklaracja wielu rodziców o planowanej wpłacie - było ich aż 77.  Jeśli tak rzeczywiście będzie, to rodzice będą mogli być z siebie dumni - wielokrotnie większe wpływy niż w latach poprzednich przełożą się na dużo większe inwestycje w Szkole pozostawione przez tegorocznych rodziców!  Aby tak się stało Rada Rodziców nadal będzie systematycznie monitorować wpłaty, a także mobilizować i systematycznie uświadamiać rodziców i wychowawców o potrzebach naszej Szkoły, które przecież są przede wszystkim potrzebami naszych dzieci!
Bardzo dziękujemy wychowawcom zbierającym dane do ankiety za przychylne potraktowanie naszej prośby i zaangażowanie w tę sprawę.  Dziękujemy również rodzicom.

środa, 6 listopada 2013

Apel do rodziców uczniów naszej Szkoły

W dniu 6 czerwca 2014r. nasza Szkoła będzie obchodzić jubileusz 50-lecia. W trakcie budowy Szkoły i przez kolejne dziesięciolecia nasi dziadkowie i rodzice włożyli wiele trudu, poświęcali własną pracę i środki, aby wielu z Nas, a teraz również nasze dzieci mogły kształcić się i wychowywać w godnych warunkach. Postarajmy się również i My, aby naszym dzieciom, a potem naszym wnukom, nasza Szkoła służyła jeszcze lepiej!

Poprzez Radę Rodziców każdego roku szkolnego staramy się wspierać naszą Szkołę. Wymiernym wyrazem tego wsparcia jest fundusz Komitetu Rodzicielskiego, na który wpływają coroczne dobrowolne składki rodziców. Z tych składek finansowane są głównie inwestycje w klasach poprawiające warunki bytowe i kształcenia naszych dzieci – środki samorządowe pokrywają niestety tylko standardowe potrzeby Szkoły. Ostatnio ze środków Komitetu Rodzicielskiego sfinansowaliśmy m.in.:
- instalację żaluzji przeciwsłonecznych (w salach nr 4, 5, 15, 16, 17)
- zakup monitorów i biurek do Sali komputerowej (sala nr 2)
- remont części szafek ubraniowych na korytarzach (na parterze i II p.).
Dodatkowo rodzice i nauczyciele wspierali naszą Szkołę 1% podatku – z tych środków sfinansowano m.in. zakup mebli do świetlicy (sala nr 3).

Jednak moglibyśmy zrobić dużo więcej. W ostatnich latach na Komitet Rodzicielski wpływa corocznie ok.3000zł, a mogłoby wpływać wielokrotnie więcej, bo zbierana suma świadczy, że tylko część rodzin wpłaca na Komitet Rodzicielski! (Aby zebrać dokładne dane dotyczące skali wpłat prosimy rodziców o poinformowanie wychowawców klas, jeśli wpłata była uregulowana w innej klasie lub w sekretariacie).

Kwota składki wynosi 30zł na rok - to zaledwie 3zł na miesiąc od rodziny - składka jest jednak dobrowolna! Rada Rodziców apeluje do rodziców naszej Szkoły o większą odpowiedzialność za warunki edukacji naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Zapewnijmy im lepszy start, a kolejnym rocznikom pozostawmy co najmniej tyle samo, ile zostawili nasi dziadkowie i rodzice! Wpłaty można dokonać u wychowawców klas, czy w sekretariacie.

Z okazji nadchodzącego jubileuszu Szkoły zachęcamy również do udostępniania do Dyrekcji Szkoły pamiątek dotyczących historii naszej Szkoły (szczególnie fotografii), jeśli jakiekolwiek są w naszym posiadaniu.


Rada Rodziców

poniedziałek, 14 października 2013

Naszym Nauczycielom dziękujemy i życzymy sukcesów!

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.  Jest to przede wszystkim Święto Nauczycieli, w którym składamy im wszystkim uroczyste podziękowania za ich pracę na rzecz wychowania i edukacji naszych dzieci.  Przez znaczną część dnia odpowiadają za nasze dzieci w naszym zastępstwie - wbrew pozorom jest to ciężka praca, ale i też ogromna odpowiedzialność.   Oczywiście często spotykamy się z opinią, że nie robią tego za darmo, że to ich obowiązek.  Jednak w tym dniu szczególnie pomyślmy o nauczycielach i wychowawcach z sercem, z powołaniem, z którymi na co dzień mamy do czynienia, oraz tych których pamiętamy ze swojego dzieciństwa i młodości - dla tych nauczycieli najważniejsze było i jest dobro naszych dzieci, bez względu na pieniądze i poświęcany im czas.  Ci nauczyciele często byli i są dla nas niemalże jak rodzina.  Właśnie tym nauczycielom podziękujmy szczególnie serdecznymi myślami i wypływającą z serca wdzięcznością!

wtorek, 8 października 2013

Dlaczego warto wpłacić składkę na Komitet Rodzicielski

Składka na Komitet Rodzicielski jest dobrowolna.  W obecnym roku szkolnym podobnie jak w minionych latach wynosi 30zł od rodziny na rok szkolny (jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z rodziny składkę płaci się tylko raz).  W minionym roku szkolnym składkę opłaciło zaledwie ok.100 rodzin, co dało kwotę ok. 3000 zł.
Fundusz komitetu wspiera działalność szkoły i pośrednio wpływa na poziom edukacji naszych dzieci w naszej szkole.  Dotychczas pieniądze Komitetu wspierały zakup pomocy naukowych, doposażenie monitoringu szkoły, a także remonty klas.  Z obecnych pieniędzy i przyszłych wpływów chcemy doposażyć klasy w rolety przeciwsłoneczne.
Składkę można wpłacić u wychowawcy klasy lub u rodziców z Rady Rodziców.  Prosimy o opłacenie składki do końca listopada 2013r.  Pojedyncza wpłata to niezbyt duża kwota, ale dzięki wszystkim wpłatom przez ostatnie lata mogliśmy znacząco wesprzeć naszą szkołę.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Przewodniczący: Grażyna Nawara
Wiceprzewodniczący: Joanna Bierowiec
Sekretarz: Radosław Radomski

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
1. Renata Łabuz
2. Jadwiga Niedośpiał
3. Małgorzata Szynalik

Klasa Wychowawca Rodzic reprezentujący klasę w Radzie Rodziców
01 K.Lulek Kozicka
02 B.Wyrzuc A.Karpierz
Ia I.Staroń A.Franczyk
Ib M.Nawieśniak M.Nawieśniak
Ic M.Szczypka E.Pilch
IIa G.Staroń J.Niedośpiał
IIb J.Strama-Morawska R.Radomski
IIIa A.Miśkowiec K.Ślazyk
IIIb M.Tomal M.Aksamit
IVa K.Wiewiórka J.Bierowiec
IVb M.Jurczak-Ślaga M.Murzyn
Va J.Wojtyczka A.Karpierz
Vb I.Kołodziej G.Nawara
VIa K.Panek I.Wydra
VIb G.Szynalik R.Łabuz
gim.1a J.Osika A.Jasek
gim.1b A.Pyszczek W.Kornaś
gim.1c K.Kubowicz M.Wojciaczyk
gim.2a D.Zubek A.Juzuń
gim.2b K.Mielnikiewicz M.Szynalik
gim.3a M.Wojtkowiak M.Łysek
gim.3b M.Bijatowska A.Wielowska